• Členem SO Chrudim se může stát fyzická osoba starší 18ti let, která podá řádně vyplněnou přihlášku (u osob mladších 18ti let je nutný souhlas zákonného zástupce).
 • Předpokladem pro přijetí do SO Chrudim je souhlas s vnitřními předpisy organizace, schválení členy do SO Chrudim a úhradou ročního členského příspěvku.
 • Členský příspěvěk se platí jednou ročně na celý kalendářní rok (od 1.1. do 31.12.) 
 • Přihláška nebo Přestupní lístek   zasílejte na email schk-chrudim@seznam.cz
 • Členství automaticky zaniká v okamžiku neuhrazení ročního členského příspěvku do konce roku (a to do 31.prosince)

 

Přijímáme nové aktivný členy, kteří mají chuť jako my něco dělat a tím být s námi u projektů SO Chrudim.

Členské příspěvky...

 • členský příspěvek ve výši 500,- dospělý  (nad 18 let)

                                                      350,- důchodce  (nad 65 let)

                                                      250,- mladý chovatel  (do 18ti let)

 • číslo účtu: 2902710676/2010 (Fio banka)
 • variabilní symbol - členské číslo
 • zpráva pro příjemce - jméno a příjmení člena
 • splatnost členského příspěvku je nutné uhradit nejpozději do 31.prosince!!!
 • dokladem o členství je členský průkaz
 • členská kartička s členských číslem je stejná při přechodu z/do jiné organizace. Novým členům SCHK bude vystavena nová členská kartička s členských číslem
 • neuhrazení členského příspěvku vede k hrubému porušení členských povinností a automatické vyloučení z SO Chrudim

 

Přihláška a přestupní lístek ke stažení...

Přihláška do ČSCH SCHK

Přestupní lístek do jiné ZO