4.12.2023 od 18:00

  • Předvánoční členská schůze - Štrossova 1338, 530 02 Pardubice, restaurace u Vatikána

10.11.2023 od 18:00

  • Členská schůze - Gorkého 2573, 530 02 Pardubice, Dům kultury Dukla pod košem

10.11.2023 od 13:00

  • ustavující výborová schůze - Mýtní 657/6, 568 02 Svitavy,  restaurace Maják

9/2023

  •  založení SO Chrudim