Každý člen SO Chrudim se zavazuje dodržovat etické zásady a vnitřní předpisy....

 

 • nebude svým chováním kazit dobré jméno SO Chrudim a ani jeho členů
 • všechny neshody a konflikty jak s klubem, tak i jeho členy se pokusí řešit pokojnou cestou
 • členství vzniká přijetím člena a uhrazením ročního členského příspěvku
 • žádost o členství v SO Chrudim musí být podána písemně a zaslána na email schk-chrudim@seznam.cz
 • členství zaniká písemným ukončením (bez udání důvodu) na email schk-chrudim@seznam.cz nebo neuhrazením ročního členského příspěvku ( uhrazení do 31.12.)
 • vyloučení člena SO Chrudim končí rozhodnutím o vyloučení (při závažném porušení vnitřních předpisů SO Chrudim, hrubé porušení chovatelského řádu nebo porušení etického kodexu)
 • každý člen SO Chrudim je pravidelně informován o změnách či novinkách
 • každý člen SO Chrudim je povinný se zůčastnit členské schůze, o které je předem informován (omluva o nepřítomnosti na členské schuzi je nutné předem zaslat na email schk-chrudim@seznam.cz 
 • pro účast na mezinárodní výstavě koček je nutné potrvzení přihlášky. Řádně vyplněnou přihlášku je nutné zaslat na email SO Chrudim schk-chrudim@seznam.cz  Vaše potvrzená přihláška a Vaše členství v SO Chrudim bude odeslána na příslušnou organizaci, která MVK pořádá.
 • každý člen se podílí na činosti SO Chrudim (ať už je to pomoc při pořádání seminářů, tak pomoc při pořádání mezinárodní vystavy)
 • zkušený člen SO Chrudim pomůže a poradí začátečníkům
 • každý člen SO Chrudim bude dodržovat zákony a pravidla pro chov v České republice
 • svým kočkám poskytne plnohodnotný bezpečný život, kvalitní péči, stravu, kvalifikovanou odbornou veterinární péči
 • kočky mohou mít maximálně 3 vrhy za 24 měsíců, maximálně však 2 vrhy za 12 měsůců (ideálně však jednou za rok... to, že kočka může, neznamená, že musí!)
 • koťata do nových domovů mohou odcházet nejdříve až po ukončeném 14tém týdnu věku (povinnost od 1.1.2023)
 • každé kotě odchází do nového domova plně vakcinované, odčervené a čipované ( povinnost od 1.1.2023), ideálně i kastrované
 • žádný člen SO Chrudim nebude množit kočky bez průkazu původu, ani poskytovat krytí koček bez průkazu původu
 • žádná kočička nebude držena a chována v kleci (klecový chov)
 • člen SO Chrudim se bude snažit o vylepšení danného plemene
 • nebude se zbavovat starších zvířat nehumánním způsobem, v případě potřeby jim najde důstojný, bezpečný a milujíci domov, kde spokojeně dožijí...